dimecres, 16 de març del 2011

Si voleu o podeu presentar-vos per Pacma

Si voleu o podeu presentar-vos per Pacma, aqui teniu el formulari.  Un cop omplert, truqueu a la Debby Parris i us dirà el que s'ha de fer: 607919334
També trobareu informació a la web del Pacma: http://www.pacma.es/


El/La firmante Don/Doña ......................................................................................,


con fecha de nacimiento .................., DNI nº ................................... y letra ........,

del que acompaña fotocopia como documento 1, de sexo (masculino/femenino)

.................................., con domicilio en la ciudad de ...........................................,

DP ............., calle .................................................................................................,

número .........., piso .............., teléfono de contacto ............................................,

correo electrónico ..................................................................., inscrito en el

censo electoral en el municipio de .............................................

MANIFIESTA

Que acepta expresamente ser candidato/candidata en la lista del Partido

Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA) a las elecciones a

................................................................................................ y declara bajo

juramento/promesa no estar sujeto/sujeta a penas que le inhabiliten para ser

candidato/candidata, así como no estar incurso en causa alguna de

inelegibilidad.SOLICITASe admita el escrito y se le tenga por formulada su aceptación como

candidato/candidata de la lista del Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal

(PACMA) en la circunscripción señalada.Fecha de ....................................................................

Firmado

dimarts, 8 de març del 2011

Taurons i Xais - article al 9Nou

Publicat al 9 Nou dia 4 de març 2011 


Taurons i xais


Fa poc vaig sentir una noticia en un canal de televisió sobre l’augment de morts de persones causats per taurons – havia pujat fins  a la vintena  l’any 2010. . . mundialment!  Llavors la presentadora va fer un comentari irònic com les que fem a casa però que no havia sentit mai des d’una font “oficial”.  Va dir: “De totes maneres aquesta xifra queda molt curta comparada amb el milió de taurons morts per humans a l’ any”.  Bé, al llegir l’article sobre els xais morts recentment per corbs i voltors, vaig pensar  tres coses: una, que la xifra quedava curta comparada amb els milers de xais que es maten  a Osona cada any.  Dos, que el llenguatge de l’article també invita  a una mirada fresca: es veu que els corbs i els voltors  s’acarnissen” amb les seves preses; sembla estrany aquesta descripció quan en realitat, pels lectors que mai han vist un documental sobre la vida dels animals en llibertat, el que fan els corbs i els voltors es “alimentar-se”.  Tres: si seleccionem ovelles perquè pareixin tres “bébés” enlloc d’un o dos, no és estrany que la mare no pugui protegir-los a tots en cas d’un atac.